گروت سیمانی
جهت مصارف عمومی

گروت سیمانی

جهت مصارف عمومی

یکی دیگر از گرو تهای بدون انقباض است که کاربردهای متعددی ميتوان برای آن برشمرد

کد کالا : STAR GROUT G1

ساختار ویژه و دانه بندی اجزای سازنده این گروت پایه سیمان آماده، آن را به محصولی درخور برای کاربرد در:پر کردن فضاي خالي زير بیس پلیت ها، اجراي فونداسیون هاي ماشین آلات سنگین، زيرسازي هاي فولادي و ثابت سازي ستون هاي پیش ساخته تا ضخامت 50 میلیمتر،تبدیل می کند. به لحاظ ساختاری، یک ملات آماده ريزدانه بر پایه سیمان با مقاومت زياد و بدون انقباض است

 • پایداری در برابر بارهای استاتیکی زياد
 • عدم ترک خوردگی پس از سخت شدن
 • بدون انقباض
 • امکان ایجاد انبساط های کنترل شده
 • سرعت سخت شدن زياد پس از اجرا
 • مقاومت اولیه زياد، قابلیت بارگذاری زودهنگام و بهره برداری سريع از سازه
 • سهولت اختلاط با آب و حصول رواني مطلوب
 • پرنمودن فضاي خالي زير بیس پلیت ها با ضخامت 20 تا 50 میلیمتر
 • اجراي فونداسیون هاي ماشین آلات سنگین
 • زيرسازي هاي فولادي و ثابت سازي ستون ها
 • پرنمودن فضای اطراف آرماتورها و انکربولت
 • امکان پر کردن حفره ها، شکاف ها وگودال

با محاسبه حجم مقطع گروت ريزی و در نظر گرفتن وزن مخصوص گروت آماده، مي توان مقدار مصرف را مشخص نمود

 • حالت فیزيکی: پودر
 • رنگ: خاکستری
 • وزن مخصوص گروت آماده: 0.1 +2.4 g/cm3
 • درصد آب به پودر: 11 تا 15 درصد
 • یون کلر: ندارد
 • مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه
 • نوع بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی