گروت اپوکسی
کم حرارت سه جزئی

گروت اپوکسی

کم حرارت سه جزئی

این گروت پایه اپوکسی، مقاومت های مکانیکی بسیار زياد، چسبندگی فوق العاده به بتن و فلز و تحمل پذیری بالایی در برابر ارتعاش و بارهای دینامیکی دارند

کد کالا : ST.EPOXY PG80

یکی دیگر از گروت های سه جزئي نام دارد که همچون نوع پیش گفته بر پایه اپوکسی، طراحی و ساخته شده است. نوع مواد به کاررفته در ترکیب این گروت شامل رزين خاص، هاردنر و دیگر ترکیبات سازنده، آن را بسیار جريان پذیر ساخته و مقاومت فشاري اش را در برابر بارهای دینامیکی افرایش مي دهد که همین شاخصه ها آن را به عنوان گزينه مناسبی برای عملیات نصب و ثابت سازی ماشین آلات دینامیک و ایستا مطرح می سازد

 • حصول مقاومت های مکانیکی بسیار زود هنگام
 • چسبندگی عالی به بتن و فلز
 • سخت شدن بدون جمع شدگی
 • مقاومت عالی در برابر ضربه، ارتعاش و بارهای دینامیکی
 • مقاومت عالی در برابر مواد شیمیایی
 • ثابت سازی ماشین آلات با بار دینامیک روی فونداسیون ها
 • پرنمودن فضای خالی زير شاسی ها و بیس پلیت ها
 • پر نمودن فضای خالی اطراف بولت ها
 • کارگذاری آرماتورها
 • ثابت سازی ريل جرثقیل ها

طبق St.epoxygrout-PG100

 • حالت فیزیکی: جزء A مایع رزین ، جزءB مایع هاردنر ، جزء C پودر
 • رنگ: خاکستری
 • وزن مخصوص  گروت آماده :  0/1 +g/cm3   1/95
 • نسبت اختلاط : 3/1/15
 • مقاومت خمشی: ~26 MPa
 • مقاومت کششی:  14 MPa
 • مقاومت فشاری:
 • 1 روز: 75 MPa
 • 3 روز: 90 MPa
 • 7روز: 100 MPa
 • سازگاری دمایی: ASTM C884
 • پایداری حرارتی: 45+
 • جزء  : A سطل 6 کیلوگرمی
 • جزء : B سطل  2  کیلوگرمی
 • جزء  : C  کیسه 30 کیلوگرمی