ژل میکروسیلیس
الیاف دار

ژل میکروسیلیس

الیاف دار

این افزونه با خاصیت افزایش رئولوژيک در حالت خمیری و ارتقای کیفیت بتن سخت شده (به لحاظ افزایش مقاومت فشاری و کاهش مقادیر جذب آب)،انتخاب بسیار مناسبی برای ساخت مخازن بتنی تحت فشار محسوب می َشود

کد کالا : STAR GEL/MIX FM10

این محصول نوعی ماده مکمل بتن آب بند است. اجزای تشکیل دهنده این محصول شامل:«میکروسیلیس آمورف میکرونایزد»(دوده سیلیسی)، فوق روان کننده پلیمری، الیاف پلی پروپیلن و فیلرهای معدنی است که نقش اصلی در کاهش کسری فیلر بتن و در ادامه، بهبود خواص بتن سخت شده ایفا می کند افزونه مورد اشاره، گپ میان سنگدانه ها را پر کرده، سطح ویژه آن ها را می پوشاندو به این ترتیب، باعث افزایش پایایی و کیفیت بتن می گردد. اصلاح بتن های دارای منحنی دانه بندی ناقص، دیگر ویژگی این ماده است که کارایی بیشتری به آن می بخشد

 • کاهش عیار سیمان
 • افزایش خاصیت رئولوژيکی بتن
 • افزایش مدت زمان کارپذیری بتن در حالت خمیری
 • سازگاری با انواع سیمان های پرتلند
 • افزایش مقاومت فشاری بتن نسبت به بتن شاهد
 • کاهش جذب آب و نفوذپذیری بتن
 • جلوگیری از نفوذ یون کلر و سایر یون های مخرب شیمیایی به داخل بتن
 • قابلیت مصرف همزمان با انواع فوق روان کننده
 • ساخت بتن های پرمقاومت و نفوذناپذیر
 • سازه های در معرض سیکل ذوب انجماد شدید
 • بتن ريزی در مناطق تحت حمله یون های مخرب
 • بتن ريزی حجیم، دیوار برشی و دیوار حائل ساخت بتن اسکله ها، پل ها و کانال های انتقال آب
 • ساخت بتن تصفیه خانه ها و استخرها
 • اصلاح بتن های دارای منحنی دانه بندی ناقص

میزان دقیق مصرف ژل «میکروسیلیس آب بند» از طريق آزمایش های کارگاهی و نیاز پروژه در کارگاه، مشخصمی شود، اما در حالت کلی، مقدار مصرف این محصول درمحدوده 4 تا 9 درصد وزن سیمان مصرفی قرار می گیرد

 • وزن مخصوص:1.5 + 0.05g/cm3
 • حالت فیزيکي: دوغاب غلیظ ژله ای
 • رنگ: خاکستری تیره
 • یون کلر: ندارد کمتر از استانداردISIRI 2930
 • مدت نگهداری:6 ماه در بسته بندی اولیه
 • شرایط نگهداری: ظروف دربسته، به دور از سرما و یخبندان وتابش مستقیم نور خورشید
 • بهترين دمای نگهداری: +5 تا +30 درجه سانتیگراد
 • نوع بسته بندی: سطل25 کیلوگرمی