پرایمر زينک فسفات
دو جزئی

مایه دو جزئی می باشد ، برپایه اپوکسی پلی آمید و مناسب سطوح فلزی جهت جلوگیری از زنگ خوردگی و آماده شدن این نوع سطوح جهت اجرای رنگ اپوکسی می باشد

کد کالا : RPZ-SPV 1000