پرایمر زينک ريچ
دو جزئی

پوشش زينک ريچ، غنی از روی که حاوی درصد زياد گرد روی می باشد قابل اعمال بر روی فولاد است و باعث جلوگیری از خوردگی می شود در محیط های خورندگی بالا به ویژه در محیط های دريایی حفاظت از سطوح در دراز مدت انجام می دهد

کد کالا : RPZ-SPV 1100