پاور ژل میکروسیلس
بر پایه کروبوکسیلات اتر

پاور ژل میکروسیلس

بر پایه کروبوکسیلات اتر

یکی دیگر از افزونه های بتن با خاصیت بالابرنده مقاومت بتن، پاور ژل میکروسیلیس نام دارد. این ماده با ترکیب فوق روان کننده پلی کربوکسیلات اتر از خاصیت آب بندکنندگی و حفظ کارایی بالا برخودار است

کد کالا : STAR GEL/MIX M3

از خاصیت آب بندکنندگی و حفظ کارایی بالا ،« پل یکربوکسیلات اتر » این ماده با ترکیب پودر میکروسیلیس و فوق روان کننده برخودار است. اصلی ترين شاخصه این ماده، افزایش مدت زمان کارپذیری بتن در حالت خمیری است ماده افزودنی Powergel/mix ، خواص رئولوژيک در حالت خمیری را بهبود بخشیده و در عین حال، کیفیت بتن سخت شده را به لحاظ افزایش مقاومت فشاری، کاهش مقادیر جذب آب و نفوذپذیری، ارتقا م یدهد. با استفاده از این محصول می توان سازه های آبی آب بند بتنی و لوله های سیمانی مقاومی تولید کرد

 • کاهش نسبت آب به سیمان
 • کاهش حداقل 20 درصدی عیار سیمان در بتن
 • افزایش روانی و کارایی بتن
 • رفع نفوذپذیری بتن
 • افزایش دوام بتن
 • افزایش مقاومت فشاری، خمشی و کششی بتن
 • حصول مقاومت فشاری زودرس
 • سازگاری با انواع سیمان های پرتلند
 • سهولت پمپاژ و کاهش استهلاک تجهیزات بتن ريزی
 • ساخت بتن انواع ساز هها از قبیل سدها، تصفیه خانه
 • ساخت بتن با مقاومت بالا جهت کاهش ابعاد سازه ها
 • ساخت بتن های با مقاومت بالا
 • ساخت بتن در مناطق گرمسیر و خشک
 • سازه های آبی آ ببند بتنی و لوله های سیمانی
 • ساخت بتن های نفوذناپذیر، بادوام و سازه های در معرض حمله یون های سولفات و کلر و در معرض آب دريا

میزان مصرف این افزونه نیز به اقتضای شرایط محیطی محل ساخت و بتن ريزی، مقدار کارایی و مقاومت های مورد نیاز، با آزمایش هاي کارگاهي مشخص خواهد شد اما در حالت کلی، این مقدار حدود 1 ت ا 3 درصد وزن سیمان مصرفی خواهدبو مکمل بتن را می توان به دو صورت به بتن اضافه کرد: پس از اختلاط کامل تمام اجزای سازنده بتن در کارخانه یا 10 دقیقه قبل از بتن ريزی به مخلوط اضافه می شود با کل آب اختلاط بتن یا بخشی از آن مخلوط شده و به ترکیب بتنی اضافه گردد

 • بنیان شیمیایی: پلی کربوکسیلات اتر
 • حالت فیزيکی: دوغاب خاکستری تیره
 • وزن مخصوص:1.34 +0.05g/cm  3
  یون کلر: ندارد -کمتر از استانداردISIRI 2930
 • مدت نگهداری: 6 ماه در بست هبندی اولیه
 • شرایط نگهداری: ظروف دربسته، به دور از سرما و یخبندان و تابش مستقیم نور خورشید
 • بهترين دمای نگهداری : 5+ تا 30 + درجه سانتیگراد
 • نوع بست هبندی: سطل 25 کیلوگرمی