واترپروف بتن

واترپروف بتن، جهت نفوذناپذیری انواع ملات های بنایی و دوغاب کاری بکار می رود و به صورت پودری و مایع قابل عرضه می باشد.

کد کالا : STAR PROOFWP-404

این محصول جهت کاهش نسبت آب به سیمان مورد استفاده قرار می گیرد. مایع واترپروف بتن، انواع ملات های بنایی و دوغاب کاری را نفوذناپذیر می سازد. از ویژگی های محصول واترپروف بتن، می توان به مواردی همچون: قابلیت آب گريزی شدید، جای گیری در فضاهای خالی و منافذ مویینه، آب بندی و جلوگیری از ورود یون های مخرب (نظیر یون کلر) به داخل بتن اشاره کرد. واترپروف بتن با انواع سیمان و افزودنی های بتن مثل روان کننده ها سازگار است.

 • انسداد کامل تمامی خلل و فرج ريز ناشی از کسری فیلرسنگدانه ها
 • انتقال قابلیت آبگريزی فیلر به بتن رفع جذب آب و نفوذپذیری بتن
 • بدون تأثیر در مقاومت فشاری بتن
 • حفظ خواص آب بندی در طول زمان بهره برداری از سازه
 • جلوگیری از حمله سولفاتی و قلیایی شدن
 • ممانعت از نفوذ یون کلر و سایر مواد شیمیایی خورنده
 • قدرت پخش بسیار زياد و سهولت اختلاط با بتن
 • اجرای بتن نفوذناپذیر جهت سدها، تصفیه خانه ها،مخازن ذخیره آب، پل ها، کانال ها، تونل ها وفونداسیون ها
 • بتن ريزی و ساخت بتن نفوذناپذیر در شوره زارها ومناطق حاوی یون های سولفات و کلر
 • ساخت مقاطع بتنی مجاور با آب دريا
 • آب بند نمودن قطعات پیش ساخته بتنی

واترپروف پودری باید پیش یا پس از افزودن آب به مصالح در داخل بچینگ یا تراک میکسر خشک اضافه شود. واترپروف مایع می تواند با بخش کوچکی از آب اختلاط بتن، مخلوط و به بتن اضافه گردد همچنین می توان آن رابه مخلوط آماده بتن افزود و پس از اختلاط کامل، عمل بتن ريزی آغاز گردد

*توجه: واترپروف مایع بتن می بایست همراه با مواد کاهنده آب، مصرف شود. توصیه می گردد پودر واترپروف پس از افزودن مواد کاهنده آب به بتن، اضافه شود مقدار مصرف دقیق از طريق آزمایش هاي کارگاهي تعیین خواهد شد. در بتن هاي ساخته شده با مصالح سنگي شکسته، حدود 1 تا 2 درصد وزن سیمان واترپروف پودري مورد نیاز است. باید معادل وزنی واترپروف مایع مصرفی، از میزان آب اختلاط بتن کم شود.

 • وزن مخصوص:0.05 +1.35+g/cm3
 • حالت فیزيکي: پودر – مایع
 • یون کلر: ندارد
 • اثرات این محصول را می توان پس از مصرف در بتن بااستانداردهای زير مورد تحلیل قراردادASTM C1240 – 15 , BS EN 12390-8
 • مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه
 • شرایط نگهداری: ظرف در بسته، به دور از یخبندان وتابش مستقیم نور خورشید
 • بهترين دمای نگهداری: +10 الی +30 درجه
 • نوع بسته بندی:
 • واترپروف پودری: کیسه 25  کیلوگرمی
 • واترپروف مایع: گالن 20 کیلوگرمی

این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سلامتی و محیط زيست قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. درصورت تماس اتفاقی با پوست یا چشم باید فورا با آب شیرين فراوان شسته شود درصورت بلعیده شدن فورا به پزشک مراجعه شود از تحريک مصدوم به تهوع خودداری کنید.این ماده، آتش زا نیست.