میان بولت آب بند
میان بولت آب بند

میان بولت ها با چفت کردن کردن دو قالب روبه روی هم و نگه داشتن فاصله ثابت بین قالب ها و آب بندی محل بولت، مورد استفاده قرار می گیرد

کد کالا : WATERPROOF MID BOLT

بیشترين میزان کاربرد میان بولت های آب بند در دیوارهای بتنی است. میان بولت ها با چفت کردن کردن دو قالب روبه روی هم و نگه داشتن فاصله ثابت بین قالب ها و آب بندی محل بولت، عملکرد خود را انجام می دهند میان بولت هایی که برای آب بند کردن دیوارهای بتنی و دیگر مقاطع مورد استفاده قرار می گیرند، در سه مدل: چدنی، فلزی و پلاستیکی تولید و به بازار عرضه می شوند. می توان گفت بیشترين کاربرد میان بولت ها در منابع آب یا مواردی از این قبیل است تا در دیوارهای بتنی، سوارخی باقی نماند و سازه نیاز به آب بند بودن دارد

 • چفت کردن دو قالب روبه روی هم جهت بتون ريزی
 • نگه داشتن فاصله ثابت بین قالب ها در یک ردیف
 • آب بندی محل بولت بعد از اتمام بتن ريزی و باز کردن قالب ها
  انواع میان بولت:
  چنانچه اشاره شد، میان بولت ها در سه مدل، تولید و عرضه می شوند
 • میان بولت چدنی
 • میان بولت فلزی یا فنری
 • میان بولت پلاستیکی یا پی وی سی
 • میان بولت های آب بند پلاستیکی متشکل از قطعات مختلف استمخروطی : 2 عدد در هر میان بولت
  رابط : 2 عدد در هر میان بولت
  لوله آجدار : 1 عدد با توجه به ضخامت مقطع بتن
  آب بند کننده لاستیکی ساده (استاپر): 1 عدد
  آب بند کننده لاستیکی لبه دار (استاپر): 2 عدد
  در هر میان بولت