مکمل بتن آب بند
ژل میکس-الیاف داربر پایه کربوکسیلات

مکمل بتن آب بند

ژل میکس-الیاف دار

بر پایه کربوکسیلات

یک افزودنی ابر روان کننده و کاهنده شدید آب با خاصیت حفظ اسلامپ بالا و بر پایه پلی کربکسیلات اتر، اصلاح شده با پلیمر و فاقد کلراید میباشد که برای مخلوط های سیمانی با کارایی بالا مناسب می باشد

کد کالا : STAR GEL/MIX FCP

مواد اصلی سازنده این ترکیب افزودنی عبارت اند از: میکروسیلیس، فوق روان کننده پلیمری، واترپروف، کاتالیزورها و فیلرهای پر کننده در واقع افزودنی مکمل بتن، محصولی چند منظوره از مواد افزودنی بتن است. این ماده، علاوه بر بالا بردن اسلامپ بتن در زمان ساخت، محصولی نفوذ ناپذیر تولید می کند میکروسیلیس که در ترکیب این افزودنی به کار رفته، ماده افزودنی برای ارتقای کیفی مخلوط سیمانی به همراه مواد کاهنده آب بتن است که به صورت مصرف همزمان به کار گرفته می شود. یکی از مشکلات رایج در بتن ريزی های با تراکم میلگرد کم، ایجاد ترک های سازه ای است. برای مقابله با این مسئله، از الیاف پ پ در این ترکیب استفاده می شود. ماده مذکور، علاوه بر بالا بردن اسلامپ بتن در زمان ساخت، باعث تولید محصولی نفوذناپذیر م یگردد و در بالا بردن مقاومت های خمشی و کششی بتن بسیار تأثیرگذار است
نحوه ی اثر
تبخیر بخشي از آب اختلاط اضافه شده جهت حصول کارایي یا رواني بیشتر به بتن (به دلیل عدم شرکت در واکنش هیدراسیون)، باعث ایجاد لول ههاي موئین زيادي در بتن خواهد شد که نفوذپذیري بتن را به دنبال خواهد داشت یکي دیگر از عوامل مؤثر در نفوذپذیري بتن، کسري فیلر سنگدان هها و عدم استفاده از ريزدانه یا پر کننده مناسب است که باعث افزایش مصرف سیمان م یشود برای رفع نقایص یادشده و ساخت بت نهای نفوذناپذیر، ب هویژه در مناطق آب و هوایی مهاجم نظیر: مناطق ساحلی، مناطق کویری و …، راهکارهای تخصصی متعددی وجود دارد که عموماً بر بهر هگیری از مواد افزودنی شیمیایی و معدنی بتن تکیه دارند. مصرف همزمان ماده افزودنی میکروسیلیس، از آن جمله است

 • کاهش 15 تا 20 درصدی عیار سیمان
 • کاهش نسبت آب به سیمان
 • افزایش روانی یا کارایی بتن
 • افزایش مدت زمان کارایی بتن در حالت خمیری
 • رفع نفوذپذیری بتن
 • افزایش مقاومت سایشی بتن
 • جلوگیری از نفوذ یون کلر و سایر یون های مخرب شیمیایی به داخل بتن
 • امکان مصرف سیمان تیپ 2 به جای تیپ 5
 • افزایش مقاومت فشاری بتن در حدود 30 تا 50 درصد
 • امکان ساخت و حمل بتن در مسافتهای طولانی بتن ريزی مناطق گرمسیر
 • ساخت بتن های پرمقاومت و نفوذ ناپذیر
 • بتن ريزی در مناطق تحت حمله یون های مخرب شیمیایی نظیر: نواحی شمالی و جنوبی کشور و شوره زارها ساخت بتن اسکله ها، پل ها ، مخازن، منابع
 • بتن تصفیه خانه ها و استخرها

مقدار مصرف، بسته به شرایط محیطی محل ساخت و بتن ريزی، میزان کارایی و مقاومت های مورد نیاز، از طريق آزمایش هاي کارگاهي مشخص خواهد شد اما به طور کلی، این مقدار حدود 4 تا 8 درصد وزن سیمان مصرفی خواهد بود مکمل بتن را مي توان به دو صورت به بتن اضافه نمود: افزودن پس از اختلاط کامل تمام اجزای سازنده بتن در کارخانه یا 10 دقیقه قبل از بتن ريزی با کل آب اختلاط بتن یا بخشی از آن مخلوط شده و به ترکیب بتنی اضافه گردد

 • رنگ:خاکستری تیره
 • وزن مخصوص:1.43+0.05 g/cm3
 • حالت فیزيکی: دوغاب غلیظ
 • یون کلر: ندارد -کمتر از استاندارد ISIRI 2930
 • مدت نگهداری: 6 ماه در بسته بندی اولیه
 • شرایط نگهداری: ظروف دربسته، به دور از سرما، یخبندان و تابش مستقیم نور خورشید
 • بهترين دمای نگهداری: 5+ تا 30 + درجه سانتیگراد
 • نوع بسته بندی: سطل 25 کیلوگرمی

با وجود اینکه این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سلامتی و محیط زيست قرار ندارد، اما به هیچ عنوان نباید بلعیده شده یا با چشم تماس داشته باشد درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً موضع را با آب شیرين فراوان شسته شستشو داد درصورت بلعیده شدن، فوراً به پزشک مراجعه شود این ماده، آتشزا نیست