منبسط کننده
بتن و ملات

منبسط کننده

بتن و ملات

این ماده افزودنی بتن که در زمان ساخت به بتن یا ملات اضافه می شود، با ایجاد انبساط متناسب، مانع از جمع شدگی و در نتیجه، بروز ترک می گردد.

کد کالا : STAR GROUTA303

این افزودني با خاصیت منبسط کنندگی فرایند ممانعت از جمع شـدگی و ترک خوردگی در بتـن را میسر می سازد در ساخت ملات های مصرفی در زيرسازي های فولادی ساختمان ها و ماشین آلات سنگین و انجام عملیات تزريق در سدها، تونل ها و … استفاده می شود. به علاوه در عملیات ترمیم و تعمیر سازه هاي بتنی که باید از جمع شدگي بتن یاملات در آن ها جلوگیري شود نیز کاربرد دارد. در این فرایند، یک گروت سیمانی با هدف ایجاد انبساط قابل کنترل و امکان پیوستگی بهتر با فضاي پیرامون به بتن و ملات اضافه مي شود

 • ایجاد انبساط قابل کنترل در بتن و ملات
 • جلوگیری از جمع شدگی و ترک خوردگی بتن و ملات
 • جلوگیری از آب انداختگی بتن
 • تسريع زمان حصول مقاومت های اولیه و نهایی
 • سازگاری با انواع سیمان های پرتلند به جز تیپ پنج
 • افزایش مقاومت فشاری بتن
 • ساخت ملات های مصرفی در زيرسازی های فولادی ساختمان ها و ماشین آلات سنگین
 • انجام عملیات تزريق در سدها و تونل ها
 • انجام عملیات ترمیم و تعمیر سازه های بتنی که باید ازجمع شدگی بتن یا ملات جلوگیری شود

این ماده باید پس از اختلاط کامل تمام اجزا به بتن یا ملات اضافه شود. زمان لازم براي ترکیب شدن با بتن، حدود 3 تا 5 دقیقه است.ملات یا بتن آماده شده باید نهایتا ظرف مدت 15 تا 20 دقیقه مورد استفاده قرار گیرد. نگهداری و عمل آوري دقیق بتن اجرا شده،الزامی است .بر اساس مقدار C3S و C3A موجود در سیمان و دماي هوا، مقدار مصرف برای ملات، بین 0.2 تا 0.8 درصد وزن سیمان و برای بتن 1 تا 3درصد وزن سیمان می باشد.

 • وزن مخصوص:0.05+0.62 g/cm3
 • حالت فیزيکي: پودر
 • یون کلر:ندارد
 • رنگ :خاکستری
 • مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه
 • شرایط نگهداری: ظروف دربسته، به دور از سرما و یخبندان وتابش مستقیم نور خورشید
 • بهترين دمای نگهداری: 0+ تا 30+ درجه سانتیگراد
 • نوع بسته بندی: گالن 20 کیلوگرمی