ملات کفسازی و ترمیمی
خود ترازشونده

ملات کفسازی و ترمیمی

خود تراز شونده

تراز کننده های سیمانی ،از محتویات پلیمری اصلاح شده در ساختار خود برخوردارند که در مقایسه با مواد مشابه غیر پلیمری، آنها را قادر می سازد در لایه هایی با ضخامت نازک اجرا گردد

کد کالا : STAR LEVEL SL-700

این محصول ترازکننده مخلوط های آماده تک جزئی بر پایه سیمان با قابلیت پرکنندگی، روندگی زياد و فاقد انقباض هستند. این مواد، چسبندگی بسیار به سطوح بتنی داشته و سطوحی یکنواخت و صاف ایجاد می کند. جريان پذیری و پرکنندگی بسیار، عدم انقباض، همرنگ بودن با بتن، انعطاف پذیری زياد، مقاومت در مقابل سیکل های یخبندان و ذوب، مقاومت در برابر نفوذ آب، قابلیت شستشو و نظافت آسان، از دیگر مزایای ترازکننده های سیمانی می باشد ترازکننده سیمانی، زودگیر است و قابلیت خودتراز شوندگی بسیار مطلوبی دارد که آن را قادر می سازد مقاطع ناهموار را در زمان های کوتاه، به خوبی تسطیح نماید.

 • جريان پذیری و پرکنندگی فوق العاده زياد
 • چسبندگی عالی به انواع مصالح
 • همرنگ بودن با بتن
 • بدون انقباض
 • انعطاف پذیری زياد
 • مقاوم در برابر نفوذ آب
 • ایجاد سطوحی یکنواخت و صاف
 • غیر لغزنده
 • سهولت و سرعت اجرا
 • قابل شستشو و نظافت آسان
 • هموار کردن سطوح
 • پر نمودن ناهموار یهای بتن و حفره ها
 • زيرسازی کف های ساختمانی، پیش از نصب پوشش جدید
 • زيرسازی کفپوش های رزينی-اپوکسی

بسته به مقدار تخلخل و ناهمواري سطوح مورد اجرا، براي پوشش یك مترمربع و به ازای هر 1 میلیمتر ضخامت، حدود 2 تا 2.5 کیلوگرم مورد نیاز است

 • حالت فیزيکي: پودر
 • رنگ: خاکستری
 • وزن مخصوص  2.06+0.1 g/cm3
 • مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه
 • نوع بسته بندی : کیسه 20 کیلوگرمی