ملات ترمیمی
اپوکسی

ملات ترمیمی

اپوکسی

نوعی ملات اپوکسی دوجزئی است که در تمام مقاطع افقی و عمومی و نیز انواع سازه ها اجرا می شود

کد کالا : STAR SIVE P22

این ملات سازه ای فاقد حلّال بوده و بر پایه رزين اپوکسی اصلاح شده ،هاردنرهای ویژه و به صورت دو جزئی و تیکسوتروپیك می باشد

 • چسبندگی بسیار زياد به انواع سطوح
 • اختلاط و اجرای آسان
 • بدون شره و مناسب برای اجرا در سطوح عمودی و افقی
 • مناسب برای اجرا روی مقاطع بتنی خشک ومرطوب
 • مقاومت مکانیکی اولیه و نهایی زياد
 • سخت شدن بدون جمع شدگی
 • مقاوم در برابر مواد شیمیایی و ساینده
 • بدون نیاز به پرایمر
 • بدون حلّال
 • به عنوان یک چسب سازه ای جهت چسبانیدن انواع سطوح بتنی، سنگ های طبیعی، سرامیک، چوب، آجر، شیشه وآهن
 • پوشانیدن ترک ها به منظور اجرای عملیات تزريق کاشت آرماتور، رولپلاک و بولت در بتن و سنگ
 • پرنمودن درزها و ترک های سازهای غیر متحرک

مقدار مصرف به خلل و فرج موجود در سطح، بستگی دارد. به صورت متوسط جهت اجرای یک متر مربع ملات اپوکسی با ضخامت 1میلی متر، 1500 تا 1600 گرم مورد نیاز خواهد بود این محصول، دو جزئی است، بنابراین همواره دو بسته بندی را به طور کامل با هم مخلوط کنید. مخلوط باید در زمان کاربري ذکر شده اجرا گردد. عملیات اختلاط مواد را به مدت سه دقیقه ادامه دهید تا یک مخلوط یکنواخت و همگن به دست آید

 • وزن مخصوص:0.1+1.5 g/cm3
 • حالت فیزيکي: خمیر
 • رنگ:جزA سفید جزB سیاه
 • مخلوط خاکستری
 • نسبت ترکیب اجزا:A:B(2:1)
 • درصد جامد:100
 • مقاومت فشاری: N/mm2(70)
 • مقاومت خمشی: N/mm2(35)
 • مقاومت کششی: N/mm2(20)
 • چسبندگی به بتن : N/mm2(2/5-3)
 • سطل A جزء:2.7 kg
 • سطل B جزء:1.3 kg