فوق روان کننده بتن
(نوترال)بر پایه کروبوکسیلات اتر

فوق روان کننده بتن بر پایه ترکیبات پلی کربوکسیلات و لیگنو سولفونات می باشد و باعث افزایش کارایی و مقاومت بتن می شود

کد کالا : STAR MIX PC-3000

از دیگر فوق روان کننده های بتنی که خاصیت کاهندگی بیشتری نسبت به سایر محصولات مشابه برخوردار است. ساختار این فوق روان کننده بتن بر پایه ترکیبات پلی کربوکسیلات و لیگنو سولفونات می باشد. در ساخت این محصول از جدیدترين فرمولاسیون و پیشرفته ترين روش ها بهره گرفته شده است. کاربرد این فوق روان کننده نیز افزایش کارایی و مقاومت بتن است. این فوق روان کننده برای تمامی شرایط آب و هوایی سرد و گرم، مناسب می باشد

 • کاهش عیار سیمان
 • افزایش اسلامپ یا کارایی بتن
 • افزایش مدت زمان کارپذیری بتن
 • سهولت پمپاژ و کاهش استهلاک تجهیزات
 • کاهش نسبت آب به سیمان در حدود 12 تا 20 درصد
 • افزایش مقاومت فشاری بتن
 • کاهش نفوذپذیری بتن
 • سازگاری با انواع سیمان پرتلندجلوگیری از خزش و انقباض بتن
 • ساخت بتن های مسلح و غیر مسلح
 • اجرای بتن دال ها، پی ها، ستون ها،دیوارها، پل ها
 • بتن ريزی با حفظ کارایی و قابلیت پمپ پذیری بالا

مقدار مصرف حدود0.45 تا 1.3 درصد وزن سیمان و مواد جایگزين سیمان مصرفی خواهد بود مي تواند با بخش کمی از آب اختلاط بتن مخلوط و به بتن اضافه گردد.همچنین، می توان آن را به بتن آماده یا به آب مصرفی بتن اضافه کرد

 • وزن مخصوص:1.19 + 0.05g/cm3
 • حالت فیزيکي: مایع قهوه ای
 • یون کلر: ندارد کمتر از استاندارد ISIRI 2930
 • مدت نگهداری: یک ماه در بسته بندی اولیه
 • شرایط نگهداری: ظرف دربسته، به دور از سرما و یخبندان وتابش مستقیم نور خورشید
 • بهترين دمای نگهداری : 10+ تا 30 + درجه سانتیگراد
 • نوع بسته بندی: گالن 20 کیلوگرمی و بشکه 1000 کیلوگرمی