ضد یخ بتن
بدون کلراید

ضد یخ بتن

بدون کلراید

یک نوع افزودنی زودگیر کننده فاقد کلراید و بر پایه ترکیبات نیتراتی است که با تسريع واکنش هیدراتاسیون برای ساخت و اجرای بتن مسلح در سرمای شدید طراحی شده است

کد کالا : STAR ANTIFREEZE CA

محصول ضد یخ بتن با افزایش سرعت هیدراسیون و بالا بردن گرمازایی، گیرش اولیه را از 12 ساعت به حدود 3 الی 5 ساعت کاهش داده و با تکمیل واکنش آب و سیمان، مانع از باقی ماندن آب آزاد در بتن شده و در نهایت، از یخ زدن بتن جلوگیری می کند. این محصول با استناد به منابع علمی، به عنوان عامل بازدارنده خوردگی فولاد عمل می کند که نکته ای حائز اهمیت در اجرای بتن مسلح در هوای سرد است

 • افزایش سرعت هیدراتاسیون سیمان در بتن وملات
 • تسريع زمان گیرش اولیه بتن
 • افزایش مقاومت اولیه بتن در سنین پایین
 • افزایش مقاومت فشاري بتن در درازمدت افزایش
 • سازگاري با انواع سیمان هاي پرتلند و مواد پوزولاني
 • فاقد یون کلر
 • بتن ريزي در شرایط آب و هوایي سرد و بخبندان
 • امکان بتن ريزي در محدوده دماي 15 – الي 5+ درجه
 • کلیه بتن ريزي مقاطع در هواي سرد
 • کلیه کارهاي سیمانکاري در هواي سرد

میزان مصرف بین 1 تا 5 درصد وزن سیمان، متغیر است میزان مصرف این ماده، تابعی از عیار بتن و دمای هواست که بسته به شدت حرارت زایی مورد نیاز مشخص می شود

 • وزن مخصوص:0.05+1.05 g/cm3
 • حالت فیزيکي: مایع
 • یون کلر:ندارد
 • رنگ :بی رنگ و مات
 • مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه
 • بهترين دمای نگهداری: 0+تا 30 +درجه سانتیگراد
 • نوع بسته بندی: گالن 25 کیلوگرمی