سیلر اپوکسی
پپلی آمید | دو جزئی

سیلر اپوکسی

پلی آمید | دو جزئی

این محصول بر پایه اپوکسی پلی آمین فرموله شده و دو جزئی می باشد و قابلیت چسبندگی به کلیه سطوح به غیر از فلزات را دارد.

زمان ژل تایم آن 45 دقیقه

کد کالا : RPZ-SPD 921