سیلر اپوکسی
پلی آمید | دو جزئی

سیلر اپوکسی

پلی آمید | دو جزئی

سیلر اپوکسی مایع دو جزئی بر پایه رزين اپوکسی پلی آمید می باشد که بعد از اعمال ساب و نظافت کف و دیوار بر روی سطح مورد نظر بصورت غلطکی اجرا می شود، اختلاط دو جزء به وسیله میکسر به مدت 2 دقیقه انجام میشود و تا  2 ساعت امکان اجرای آن می باشد

کد کالا : RPZ-SPD 920