سوپر ژل میکروسیلس
دیرگیر

سوپرژل میکروسیلیس دیرگیر علاوه بر بالا بردن اسلامپ در زمان ساخت بتن و افزایش کارایی، باعث رفع جذب آب و قطع نفوذپذیری بتن سخ تشده نیز میشود

کد کالا : STAR GEL/MIX SR7

این محصول ترکیبی از پودر میکروسیلیس، رزين کربوکسیلات، الیاف بتن و افزودنی دیرگیر کننده می باشد و باعث تأخیر در زمان گیرش شده و به کاهش سرعت پیشرفت واکنش هیدراسیون، کمک م یکند که دیگر خاصیت کلیدی ژل فوق الذکر است. این محصول، کارایی بتن در حالت خمیری و کیفیت بتن سخت شده را ارتقا م یدهد شباهت رفتاری میکروسیلیس به سیمان، آن را به گزينه خوبی برای جایگزينی تبدیل می کند. درواقع، میکروسیلیس یک ماده پوزولانی است که در بسیاری مواقع، جایگزين بسیار خوبی برای سیمان می باشد

 • جلوگیری از ایجاد ترک های ناشی از تن شهای حرارتی
 • کاهش 10 تا 15 درصدي عیار سیمان
 • افزایش رواني یا کارایی بتن
 • افزایش مدت زمان کارپذیری بتن در حالت خمیري
 • ایجاد تاخیر در زمان گیرش بتن
 • افزایش مقاومت فشاري حدود 10 تا 40 درصد نسبت به
 • بتن فاقد ماده افزودني
 • کاهش جذب آب و نفوذپذیری بتن
 • ساخت بتن اسکله ها، پل ها، مخازن و منابع
 • ساخت بتن تصفی هخان هها
 • بتن ريزی در شرایط آب و هوایی گرم
 • ساخت و حمل بتن در مسافت های طولاني
 • ساخت بتن هاي پر مقاومت و نفوذناپذیر
 • بتن ريزی در مناطق تحت حمله یو نهای مخرب شیمیایی
 • نظیر نواحي شمالی و جنوبی کشور و شور هزارها
 • بتن ریزی های حجیم و نیمه حجیم

بسته به شرایط محیطی محل ساخت و بتن ريزی، مقدار کارایی و مقاومت های مورد نیاز، مقدار مصرف با آزمایش هاي کارگاهي مشخص خواهد شد اما این میزان در حالت کلی، حدود 4 تا 8 درصد وزن سیمان مصرفی خواهد بود سوپر ژل میکروسیلیس را ميتوان به دو صورت به بتن اضافه کرد پس از اختلاط کامل تمام اجزاء سازنده بتن در کارخانه یا 10 دقیقه قبل از بتن ريزی به مخلوط اضافه می شود با کل آب اختلاط بتن یا بخشی از آن مخلوط کرده و به مخلوط بتنی اضافه گردد

 • رنگ:خاکستری تیره
 • حالت فیزيکی:دوغاب غلیظ
 • وزن مخصوص:1.44 +0.05g/cm3
 • یون کلر: ندارد -کمتر از استاندارد ISIRI 2930
 • مدت نگهداری: 6 ماه در بست هبندی اولیه
 • شرایط نگهداری: ظروف دربسته، به دور از سرما و یخبندان وتابش مستقیم نور خورشید
 • بهترين دمای نگهداری : 5+ تا 30 + درجه سانتیگراد
 • نوع بست هبندی: سطل 25 کیلوگرمی