سوپر ژل میکروسیس
الیاف داربر پایه کربوکسیلات

این افزودنی از دوده سیلیسی و کاهنده قوی آب بتن بابنیان پلی کربوکسیلات و الیاف تشکیل شده و گونه ای پیشــرفته از مواد بهبود دهنده خواص بتن درحالت خمیری به شمار می رود

کد کالا : STAR GEL/MIX SPF5

 افزودنی سوپر ژل میکروسیلیس با خاصیت ارتقای کیفیت بتن سخت شده به لحاظ افزایش مقاومت فشاری و کاهش مقادیر جذب آب و نفوذپذیری بتن که باعث بهبود دهندگی خواص بتن می شود

میکروسیلیس که در ترکیبات این افزودنی به کار رفته، یک ماده پوزولانی با عملکردی مشابه سیمان است که دربسیاری مواقع، به عنوان جایگزين خوبی برای سیمان مورد استفاده قرار می گیرد مجموعه فعل و انفعلات شیمیایی این ماده هنگام افزودن به بتن، در نهایت باعث افزایش نفوذ ناپذیری بتن می گردد این ماده در ترکیب با آب و هیدروکسید کلسیم، واکنش نشان داده و سیلیکات کلسیم سخت تولید می کند که نقش کلیدی در سخت شدن بتن و افزایش مقاومت آن، ایفا می نماید.سوپر ژل میکروسیلیس، ترکیبی از میکروسیلیس به همراه فوق روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر است که علاوه بر افزودن خواص و کارایی میکروسیلیس به بتن،طراح بتن را قادر می سازد که با کاهش مقدار آب، از ضريب نفوذپذیری نیز بکاهد شایان ذکراست، در این ترکیب، مقدار فوق روان کننده بر حسب مقدار کاهندگی آب تنظیم می گردد

 • افزایش مقاومت فشاری، کششی و خمشی
 • حصول مقاومت فشاری زودرس
 • کاهش جذب آب بتن
 • کاهش نفوذپذیری بتن
 • افزایش روانی و کارایی بتن
 • افزایش مدت زمان کارایی بتن در حالت خمیری
 • کاهش قابل توجه نسبت آب به سیمان تا محدوده 0.35
 • سهولت پمپاژ و کاهش استهلاک تجهیزات بتن ريزی
 • امکان کاهش 15 تا 20 درصدی عیار سیمان
 •  سازگاری با انواع سیمان های پرتلند
 • کاهش ترک های حرارتی در بتن
 • ساخت بتن انواع سازه ها از قبیل سدها، تصفیه خانه کانال های انتقال آب و پل ها و استخرها
 • ســاخت بتن های نفوذناپذیر و بادوام در مناطق تحت حمله یون های مخرب شــیمیایی نظیر نواحی شمالی وجنوبی کشور و شوره زارها
 • ساخت بتن سازهای مسلح و غیر مسلح ساخت و حمل بتن در مسافت های طولانی و مناطق معتدل و گرمسیر
 • ساخت بتن های مسلح بدون آرماتور حرارت

مقدار مصرف، بسته به شرایط محیطی محل ساخت و بتن ريزی، میزان کارایی و مقاومت های مورد نیاز، از طريق آزمایش هاي کارگاهي مشخص خواهد شد اما به طور کلی،این مقدار حدود3 تا 6 درصد وزن سیمان مصرفی خواهد بود. مکمل بتن را مي توان به دو صورت به بتن اضافه نمود:

افزودن پس از اختلاط کامل تمام اجزای سازنده بتن در کارخانه یا10  دقیقه قبل از بتن ريزی

با کل آب اختلاط بتن یا بخشی از آن مخلوط شده و به ترکیب بتنی اضافه گردد

توجه: همواره باید در زمان مصرف افزودنی مکمل بتن، نسبت آب به سیمان در محدوده 0.4 لحاظ گردد

 • رنگ:خاکستری تیره
 • وزن مخصوص: 31.40+0.05 g/cm3
 • حالت فیزيکی: دوغاب غلیظی
 • ون کلر: ندارد -کمتر از استاندارد ISIRI 2930
 • مدت نگهداری:6 ماه در بسته بندی اولیه
 • شرایط نگهداری: ظروف دربسته، به دور از سرما،یخبندان و تابش مستقیم نور خورشید درجه
 • بهترين دمای نگهداری:+5 تا +30 سانتیگراد
 • نوع بسته بندی: سطل 25 کیلوگرمی