زودگیر شاتکريت پودری
زودگیر بتن

ملات آماده است که به صورت «پنوماتیکی»ضربه ای و در سرعت بالا به سطح پاشیده می شود.

کد کالا : STAR SHATCRETC201

ملات آماده است که به صورت «پنوماتیکی» (ضربه ای) و در سرعت بالا به سطح پاشیده می شود. افزودنی های زودگیر بتن پاششی، دسته ای از مواد افزودنی هستند که پس از اضافه شدن به بتن پاششی منجر به بهبود مقاومت فشاری،چسبـنـدگی، پیوستــگی، مقــاومت در برابر یخ زدگی بتن، سایش و کاهش پس زدن بتن پاشیده شده می شوند،این مواد در فرایند پاشش خشک، منجر به کاهش میزان گرد و غبار و پس زده شدن مواد و همچنین، افزایش مقاومت زودرس شده و در فرآیند پاشش تر نیز موجب گیرش سريع و مقاومت زودرس میگردند.

 • تسريع واکنش هیدراسیون
 • حصول مقاومت های اولیه بالاتر35 سانتیمتر در یک مرحله
 • بتن پاشی با ضخامت حدود چسبندگی بسیار زياد به مقاطع زيرکار
 • بتن پاشی آسان و چسبنده در تمامی جهت ها
 • بتن پاشی خشک با ضخامت های کم و زياد
 • ایجاد پوسته دائمی شات کريت شده
 • تثبیت مقاطع سنگی و خاکی شیب دار
 • عملیات ترمیمی مقاطع بتنی
 • عامل تثبیت کننده در عملیات احداث تونل

مصرف 7 تا 2 درصـــد توصیه مي شود. براي محاسبه مقادیر مصرفی دقیق، انجام آزمون هاي کارگاهي، الزامی است.

 • وزن مخصوص:0.05+1.35 g/cm3
 • حالت فیزيکي:پودر
 • رنگ :خاکستری روشن
 • مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه به دور از نورخورشید
 • شرایط نگـــهداري: به جــهت واکنش پذیر بودن ماده با رطوبت و غبار موجود در هوا همیشه باید در بسته بندی اولیه نگهداری شود
 • نوع بسته بندی: کیسه 20 کیلوگرمی