زودگیر شاتکريت
مایع

این محصول مایع بر پایه مواد سیلیکاتی بوده و باعث رسیدن به مقاومت اولیه و ثانویه زودرس در بتن های پاششی (شاتکريت) می گردد

کد کالا : STAR FASTSHAT L202

این ماده افزودنی جهت گیرش سريع، افزایش میزان چسبندگی و کاهش مقدار بازگشت مصالح بتن های پاششی(شاتکريت) مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول را می توان برای عملیات شاتکريت خشک، به راحتی استفاده کرد. در موارد مصرف در شاتکريت تر، این محصول باید به مقدار بسیار کم استفاده شود تا زمان اجرای لازم را از نظر گیرش تأمین نماید این مواد در فرایند پاشش خشک باعث کاهش میزان گرد و غبار، کاهش پس زده شدن مواد و همچنین، افزایش مقاومت زودرس شده و در فرآیند پاشش تر نیز موجب گیرش سريع و مقاومت زودرس می گردد

 • افزایش سرعت و دمای هیدراتاسیون
 • تسريع در زمان گیرش اولیه و نهایی بتن
 • حصول مقاومت بالاتر در زمان کوتاه تر
 • بتن پاشی خشک با ضخامت های کم و زياد
 • کاهش زمان لازم جهت نگهداری و محافظت از بتن
 • جلوگیری از یخ زدگی بتن
 • کاهش برگشت بتن در حین اجرای شاتکريت
 • کاهش محسوس جداشدگی سنگدانه ها
 • افزایش چسبندگی بتن و کاهش ريزش مصالح
 • بتن پاشی یا شاتکريت
 • عامل تثبیت کننده در عملیات احداث تونل لاینینگ
 • کانال ها و تونل و تثبیت مقاطع سنگی و خاکی شیب دار
 • بتن ريزی در سطوح شیب دار لاینینگ سازه های
 • زيرزمینی و عملیات ترمیمی مقاطع بتنی
 • اجرای بتن پاششی برای تحکیم بسترهای خاک
 • امکان شاتکريت بتن تا ضخامت 35cm در یک لایه

مقدار مصرف بر اساس سرعت ساخت بتن، مدت زمان لازم برای بتن پاشی و مقادیر مقاومت های اولیه مد نظر، ۲ تا ۷ درصد وزن سیمان از ماده توصیه مي شود و براي محاسبه مقادیر دقیق مصرفی، انجام آزمون هاي کارگاهي، الزامی است
برخی پارامترهای مؤثر در روش مصرف عبارتند از:
۱-نحوه و زمان اختلاط ماده با بتن
۲-نوع دستگاه پاشش بتن
۳-نازل پاشش نکات فني و نتایج خواص

 • وزن مخصوص:0.05+1.33 g/cm3
 • حالت فیزيکي: مایع
 • یون کلر:ندارد
 • مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه
 • بهترين دمای نگهداری: 0+تا 30 +درجه سانتیگراد
 • نوع بسته بندی: گالن 25 کیلوگرمی

اثرات این محصول را می توان پس از مصرف در بتن با استانداردهای زير مورد تحلیل قرار داد ASTM C1141 ASTM C1398