روکش پلی یورتان
دوجزئی

روکش پلی اورتان محصولی دو جزئی است و این محصول مناسب سطوح کف سرد خانه ها تا دمای 30 -سانتیگراد و سطوح در معرض نور خورشید و سرما و گرما به علت (خاصیت ارتجاعی)می باشد.

نحوه ی اجرا: همانند روکش اپوکسی می باشد و باید دقت شود در زمان اجرا، با فرصت کمتری برای اعمال این محصول وجود دارد

کد کالا : RPZ-NPM 961

  • مدت نگهداری: 1 سال در بسته بندی اولیه
  • بهترين دمای نگهداری : 10+ تا 30 + درجه سانتیگراد
  • نوع بسته بندی: جزء A سطل 25 کیلوگرمی
  •                        جزء B گالن 5 کیلوگرمی