روان کننده بتن
نـوتـرال برپایه لیگنو سولفونات

روان کننده بتن

نـوتـرال

برپایه لیگنو سولفونات

یک روان کننده کاهنده آب است که پایداری بتن را ارتقا می بخشد

کد کالا : STAR PLAST LP-100

یک روان کننده بتن بر پایه لیگنوسولفونات است که با میزان مصرف دقیق و با خاصیت کاهندگی آب، مقاومت بتن را افزایش می دهد. این ماده در عین حال، زمان کارایی مناسب بتن و به دنبال آن، روانی بتن را به مقدار قابل توجهی، افزایش می بخشد،هنگام استفاده از گروه قطبی آنیونی به یک زنجیر هیدروکربنی که خود آن نیز قطبی و دارای چندین گروه است متصل می باشد. وقتی روان کننده به سیستم آب سیمان افزوده می شود، سر قطبی مولکول روان کننده به ذرات سیمان متصل شده و به دلیل دو قطبی شدن ذرات، از تجمع آن ها ممانعت به عمل می آورد. در نتیجه این امر، روانی مخلوط، افزایش یافته و یک سیستم خوب پراکنده شده به دست می آید

 • افزایش مقاومت فشاری و خمشی بتن
 • افزایش دوام بتن
 • کاهش نسبت آب به سیمان در حدود10 تا 15 درصد
 • افزایش اسلامپ یا کارایی بتن
 • جلوگیری از ایجاد آمدن ترک های سطحی
 • سهولت پمپاژ
 • ممانعت از آب انداختگی بتن
 • بتن های پمپ پذیر
 • بتن ريزی های حجیم
 • بتن ريزی تیرها، ستون ها و دیوارهای برشی
 • ساخت بتن با استفاده از مصالح سنگی شکسته
 • ساخت بتن در مناطق گرمسیر
 • کاهش میزان آب انداختگی و جدایی سنگدانه ها

مقدار دقیق مصرف از طريق آزمایش های کارگاهی مشخص می شود. این میزان می تواند در محدوده 0.5 تا 1.5درصد وزن سیمان مصرفی باشد

نکته:

این ماده افزودنی بتن را میتوان در زمان ساخت بتن در بچینگ و یا به بتن آماده در تراک میکسر افزود

 • رنگ: قهوه ای تیره
 • حالت فیزيکی: مایع
 • وزن مخصوص:g/cm3 1.19 +0.05
 • مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه
 • نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش مستقیم نور خورشید
 • بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
 • نوع بسته بندی:گالن 20 کیلوگرمی، بشکه 1000 کیلوگرمی