روان کننده بتن
دیرگیر

روان کننده بتن با خاصیت دیرگیر کنندگی است که با ایجاد کارایی مناسب و تأخیر در زمان گیرش اولیه، شرایط بسیار مناسبی برای بتن ريزی فراهم می سازد

کد کالا : STAR PLAST CN-1R

روان کننده بتن با خاصیت دیرگیرکنندگی است که با ایجاد کارایی مناسب و تأخیر در زمان گیرش اولیه، شرایط بسیار مناسبی برای بتن ريزی فراهم می سازد. خاصیت دیگر این ماده، امکان استفاده در بتن ريزی های حجیم و خاص است که با قابلیت های خود مي تواند از ایجاد درز سرد جلوگیری به عمل آورد. درعین حال، ترک های ناشی از افزایش دمای هیدراتاسیون سیمان را کاهش می دهد. این محصول مناسب استفاده در سازه های بتنی عظیم مانند پل ها، سدها و تونل هاست .این محصول با به تأخیر انداختن زمان گیرش اولیه سیمان، فرصت کافی برای تولید، حمل و اجرای بتن با حداقل افت اسلامپ را ایجاد می کند

 • افزایش مقاومت فشاری و خمشی بتن
 • کاهش ترک های ناشی از افزایش دمای هیدراتاسیون
 • جلوگیری از ایجاد درز سرد
 • افزایش کارایی بتن، بدون افزایش آب مصرفی
 • افزایش دوام بتن
 • افزایش روانی بتن، بدون ایجاد آب انداختگی و جداشدگی
 • بتن های پمپ پذیر
 • بتن ريزی های حجیم و خاص
 • پل ها، سدها ،تونل ها…

مقدار دقیق مصرف از طريق آزمایش های کارگاهی مشخص می شود. این میزان می تواند در محدوده0.6 تا 1.3 درصد وزن سیمان مصرفی باشد

نکته:

این ماده افزودنی بتن را می توان در زمان ساخت بتن دربچینگ و یا به بتن آماده در تراک میکسر اضافه کردتا به

 • رنگ: قهوه ای تیره
 • حالت فیزيکی: مایع
 • وزن مخصوص: 1.2+0.05 g/cm3
 • مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه
 • شرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش مستقیم نور خورشید
 • بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
 • نوع بسته بندی:گالن 20 کیلوگرمی