دیرگیر بتن

 افزودنی دیر کننده بتن با حفظ کارایی بتن

کد کالا : STAR TARDST-222

افرودنی دیرگیر کننده بتن (star-tard222) ، ماده ای است که پس از افزوده شدن به بتن، زمان گیرش را به تأخیرانداخته و سرعت پیشرفت واکنش هیدراسیون را کم می کند. این محصول بر اساس استانداردهای زير قابل ارزيابی می باشد

ASTM C494/C494 M TYPE B, ,EN 934, ISIRI 2930

 

 • ایجاد تأخیر در زمان گیرش بتن
 • فراهم شدن امکان بتن ريزی در مناطق گرمسیر
 • امکان بتن ريزی در مناطق بادخیز
 • حمل بتن در مسافت های طولانی
 • کاهش احتمال ایجاد درز سرد در بتن ريزی های حجیم
 • جلوگیری از به وجود آمدن ترک های سطحی
 • افزایش مقاومت بتن در درازمدت
 • بتن ريزی های حجیم، نظیر سدسازی
 • بتن ريزی های نیمه حجیم مانند شالوده های بزرگ
 • ساخت و حمل بتن در مسافت های طولانی وبسیار دورتر از کارخانه های بتن
 • اجرای بتن های غلتکی

میزان مصرف بین 0.1 تا 3.0 مي توان این افزودنی را با بخش کوچکی از آب اختلاط بتن،مخلوط و به بتن اضافه کرد مي توان آن را به مخلوط آماده بتن افزود و پس از اختلاط کامل، عمل بتن ريزي را آغاز کرد

 • وزن مخصوص:0.05+1.05 g/cm3
 • حالت فیزيکي: مایع
 • یون کلر:ندارد
 • رنگ :قهوه ای
 • مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه
 • شرایط نگهداری: ظروف دربسته، به دور از سرما و یخبندان وتابش مستقیم نور خورشیددرجه
 • بهترين دمای نگهداری: 0+ تا 30+ سانتیگراد
 • نوع بسته بندی: گالن20 کیلوگرمی