حباب زا – بتن

این ماده از طريق کاهش پیوستگی لوله های مویین در ساختار بتن و ایجاد گسستگی در آنها، نفوذناپذیری و دوام بتن را افزایش میدهد.

کد کالا : STARAIR AE7

افزودنی حباب زای بتن Starair-AE7، حباب های کروی شکل و منظم به صورت پیوسته ایجاد می کند که با مسدود کردن لوله های «مویین» تشکیل شده، مانع از عبور آب می شوند. در واقع، این ماده از طريق کاهش پیوستگی لوله های مویین در ساختار بتن و ایجاد گسستگی در آن ها، نفوذناپذیری و دوام بتن را افزایش می دهد این ماده، آب انداختگی مخرب را کاهش داده و باعث بروز آب انداختگی مفید و مؤثر می گردد؛ به این معنی که از آب انداختن و جدا شدن شدید خمیر سیمان و سنگدانه ها جلوگیری کرده و در نتیجه، باعث کاهش میزان نفوذ آب و املاح شیمیایی به داخل بتن می شود. افزودنی حباب زا در مخلوط هایی که دانه بندی مناسبی ندارند نیز چسبندگی میان اجزای سازنده بتن را افزایش می دهد

 • افزایش مقاومت بتن در برابر سیکل های انجماد و ذوب
 • امکان کاهش آب مصرفی بدون کاهش کارایی بتن
 • افزایش دوام بتن در شرایط محیطی سرد
 • رفع خطر جدایی دانه های ريز و درشت بتن
 • کاهش احتمال آب انداختگی بتن
 • ایجاد آب انداختگی مفید، کاهش آب انداختگی مخرب
 • افزایش چسبندگی میان اجزای سازنده بتن
 • ساخت روسازی های بتنی جاده ها، بزرگراه هاباند فرودگاه ها و پیاده روها
 • ساخت بتن شبکه های آبیاری و زهکشی، به ویژه درشرایط آب و هوای سرد
 • ساخت بتن سردخانه ها و اسکله ها
 • بتن ريزی در مناطق سردسیر
 • ساخت قطعات پیش ساخته و جداول بتنی

پس از مصرف ماده حباب هواساز بتن، مقدار هواي بتن مي تواند بین 4 تا 6درصد باشد. عواملي نظیر نوع سیمان، نسبت آب به سیمان، دماي محیط و نوع سنگدانه ها، تأثیر بسزایی در مقدار مصرف مواد حباب هواساز دارند. درصد وزن ً غالبا بین 0.1 تا 0.4 درصد وزن سیمان خواهد بود.

 • وزن مخصوص: 0.05+1.01 g/cm3
 • حالت فیزيکي: مایع
 • یون کلر: ندارد
 • رنگ : زرد شفاف
 • مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه
 • شرایط نگهداری: ظروف دربسته، دور از سرما و یخبندان وتابش مستقیم نور خورشید
 • بهترين دمای نگهداری: +0 تا +30 درجه سانتیگراد
 • نوع بسته بندی : گالن 20 کیلوگرمی