ابر روان کننده
زودگیربر پایه کروبوکسیلات اتر

ابرروان کننده

زودگیر

بر پایه کروبوکسیلات اتر

یکی دیگر از ترکیبات ابر روان کننده بتن است که بر مبنای تسريع در گیرش اولیه ، تولید می شود برای بتن ريزی در هوای سرد مناسب می باشد

کد کالا : STAR CAST FP-5610

فوق روان کننده زودگیر بتن، بر پایه پلی کربوکسیلات اتر است که بر مبنای تسريع در گیرش اولیه بتن طراحی و تولید می شود کاهنده قوی آب و افزایش دهنده کارایی بتن در حالت خمیری است و با قابلیت زودگیری مخلوط سیمانی برای شرایط بتن ريزی در سرما و یا در موارد تسريع در بازکردن قالب ها مناسب می باشد

 • کاهش نسبت آب به سیمان در حدود12 تا 20 درصد
 • افزایش اسلامپ یا کارایی بتن
 • حصول مقاومت فشاری زودرس در سنین کم بتن
 • سهولت پمپاژ و کاهش استهلاک تجهیزات
 • افزایش انسجام بتن
 • کاهش نفوذپذیری بتن
 • امکان بهره برداری و بارگذاری سريع سازه
 • سازگاری با انواع سیمان های پرتلند
 • جلوگیری از خزش و انقباض بتن
 • ساخت بتن های مسلح و غیر مسلح در مناطق سردسیر
 • اجرای بتن دال ها، پی ها، ستون ها ، دیوارها، پل ها
 • ساخت بتن های پرمقاومت
 • بتنريزی با قالب لغزنده
 • ساخت قطعات بتنی پیش ساخته

مقـــدار دقیـق مصــرف از طــريق آزمایش های کارگاهی مشخص می شود. این میزان می تواند در محدوده 2. تا 9. درصد وزن سیـــمان و مواد، جایگزين سیمان مصرفی باشد.برای مصرف مي توان آن را با بخش کوچکی از آب اختلاط بتن مخلوط و به بتن اضافه کرد. روش دیگر، افزودن به بتن آماده یا آب مصرفی بتن است.این ماده افزودنی بتن را می توان در زمان ساخت بتن در بچینگ و یا به بتن آماده در تراک میکسر نیز اضافه نمود

 • بنیان شیمیایی: پلی کربوکسیلات اتر
 • حالت فیزيکی: مایع
 • وزن مخصوص: 0.05+ 1.09 g/cm3
 • یون کلر: ندارد -کمتر از استانداردISIRI 2930
 • مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه
 • شرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش نورخورشید
 • بهترين دمای نگهداری: +10 تا +30 درجه سانتیگراد
 • نوع بسته بندی : گالن20 کیلوگرمی