آنی گیر بتن

محصولی مؤثر برای توقف فوری نشت آب،حتی آب تحت فشار است. مواد پایه تولید این محصول، سیمان های با مقاومت بالا و مواد افزودنی خاص است که در نهایت، نوعی اتصال دهنده پودری از پیش مخلوط شده را به دست می دهد

کد کالا : STAR SILEXF1

محصول فوق به منظور آب بندی فشار منفی، قبل از استفاده از عایق های رطوبتی و ترمیمی مـورد استفـاده قرارمی گیرد. این ماده، برای توقف نشتی آب در زيرزمین، مترو و به طور کلی سازه های زيرزمینی، همچنین توقف نشتی آب درمخازن بالای سطح زمین، مناسب است برخی از خواص آن عبارت اند از:آب بندی اتصالات سخت بین دیوارها و اسلب کف مهر و موم ضد آب در برابر شکاف ها وسوراخ ها بازسازی لایه های ملات در سازه های آجرکاری مرطوب، قبل از عایق رطوبتی

 • گیرش سريع
 • پایدار و دائمی
 • فاقد یون کلر
 • سهولت اجرا
 • قابلیت کاربرد در تماس با آب آشامیدنی
 • حفظ کیفیت برابر با عمر سازه مورد کاربرد
 • بدون انقباض و ترک خوردگی
 • امکان بهره برداری سريع از سازه
 • چسبندگی عالی به انواع مصالح، مخصوصا بتن
 • قطع آنی هرگونه نشت آب
 • آب بندی محل درزها، مجاری عبور آب مقاطع بتنی
 • تونل ها، سدها و مخازن
 • سازه های زيرزمینی و مدفون
 • منهول ها و ولوپیت ها
 • چاله آسانسورها و استخرها

قبل از اجرای آنی گیر، سطح را عاری از هرگونه مواد سست وزاید گردانید ، مقداری از پودر آنی گیر را با آب مخلوط نمایید که 20 ثانیه مورد استفاده قرار گیرد. این مخلوط را بلافاصله روی محل نشت آب به مدت  کمتر 15 الی 20 ثانیه فشار دهید. بعد از پر کردن کامل درز و رفع نشت، آن را با بتن یا سنگ، همسطح نمایید. بهترين روش اختلاط پودر آنی گیر با آب، با استفاده از دست(همراه با دستکش) می باشدبر اساس ابعاد مقاطع در حال نشت و لحاظ نمودن وزن مخصوص ماده آنی گیر، مقدار مصرف قابل محاسبه خواهد بود

 • وزن مخصوص:0.1 +2.15+g/cm3
 • حالت فیزيکي: پودر خاکستریی
 • ون کلر: ندارد کمتر از استانداردISIRI 2930
 • مدت نگهداري: یك سال در بسته بندي اولی
 • بهترين دماي نگهداري: +10 تا +30 درجه سانتیگراد
 • نوع بسته بندي: سطل 5 و 10، 20 کیلوگرمی