واتراستاپPVC

واتراستاپPVC  هدف از نصب واتراستاپ ها مسدود کردن درزهای اجرایی و انبساطی بتن است و به روش اکستروژن تولید می شوند. این ماده برای جلوگیری از انتقال سیالات از طريق اتصالات ساختمانی استفاده می گردد. بیشتر سازه های بتنی زير طبقات، دارای شرایطی هستند که منجر به نفوذ آب به
مشاهده محصولات »