واتراستاپ هیدروفیلی

واتراستاپ هیدروفیلی  واتراستاپ هیدروفیلی نوار آب بند پیشرفته ای است که ازجنس پلاستیک تولید می شود که در آب بندنمودن درزهای گوناگون از آنها بهره می بريم. این محصول از نوع منبسط شونده می باشد و نام دیگر آن اکريلیکی است. بعد از اینکه این محصول با آب تماس پیدا
مشاهده محصولات »