واتراستاپ بنتونیتی

واتراستاپ بنتونیتی  محصولی با پایه بنتونیت و لاستیک بوتیل جهت آب بندی موثر اتصالات ساختمانی بتنی است واتراستاپ آب دوست مبتنی بر بنتونیت سدیم تولید می شود. این محصول جایگزين مناسبی برای سیستمهای آب بندی مشترک متداول است و در صورت تماس با آب منبسط می شود و در ساخت
مشاهده محصولات »