جهت دانلود کاتالوگ کلیک کنید

ترمیم کننده بتن
پر مقاومت

ترمیم کننده بتن پر مقاومت نوعی پودر بر پایه سیمان پرتلند محتوی ريزدانه های کوارتز و ترکیبات شیمیایی ویژه است که به صورت ترکیب با آب، قابل اجرا می باشد
مشاهده محصولات »

ترمیم کننده ویژه
پلیمری آب بند

ترمیم کننده ویژه پلیمری آب بند نوعی ملات آماده پودری است که به واسطه وجود چسب بتن در ساختار پلیمرهای متنوع، مخصوصا خود، قابلیت شکل پذیری زيادی دارد که منجر
مشاهده محصولات »

ترمیم کننده
صافکاری

ترمیم کننده صافکاری این ماده به منظور تسطیح و ترمیم سطوح متخلخل، ترمیم شکستگی های مقاطع بتنی یا سیمانکاری شده، پر کردن ناهمواری های بتن و تسطیح ناهمواری های ناشی
مشاهده محصولات »

ملات کفسازی و ترمیمی
خود ترازشونده

ملات کفسازی و ترمیمی خود تراز شونده تراز کننده های سیمانی ،از محتویات پلیمری اصلاح شده در ساختار خود برخوردارند که در مقایسه با مواد مشابه غیر پلیمری، آنها را
مشاهده محصولات »

ملات ترمیمی
اپوکسی

ملات ترمیمی اپوکسی نوعی ملات اپوکسی دوجزئی است که در تمام مقاطع افقی و عمومی و نیز انواع سازه ها اجرا می شود کد کالا : STAR SIVE P22 شرح
مشاهده محصولات »

چسب بتن اپوکسی
دوجزئی

چسب بتن اپوکسی دوجزئی جهت ترمیم و اتصال بتن جدید و قدیمی، استفاده می شود. چسب اپوکسی پیوند زای بتن بر پایه اپوکسی، آکريلیک و وینیل استات می باشد کد
مشاهده محصولات »

سخت کننده بتن

سخت کننده بتن این مخلوط پوشش دهنده، از چسبندگی قابل توجهی به بتن زيرين برخوردار بوده و با کاهش نفوذپذیری، دوام و پایایی سطح بتنی را افزایش می دهد کد
مشاهده محصولات »

چسب بتن استحکامی
ویژه تعمیرات و آب بندی

چسب بتن استحکامی ویژه تعمیرات و آب بندی این محصول جهت ترمیم آسیب دیدگی های سطحی، تقویت چسبندگی، آب بندی ملات های ترمیمی و نیز نماسازی و اجرای سطوح اکسپوز
مشاهده محصولات »

حلال بتن

حلال بتن این محصول با ترکیبات خود، پیوند بین مولکولی و یونی در داخل سیمان را شکسته و حل کرده و باعث جدایی سیمان از روی هر سطحی می شود
مشاهده محصولات »

پودر تخريب کننده بتن
کتراک

پودر تخريب کننده بتن کتراک کد کالا : STARC KATRAK شرح محصولخواص و اثراتموارد کاربردمیزان و روش مصرفمشخصات فیزيکی و شیمیاییملاحظات و بسته بندیشرح محصول این محصول، آخرين پدیده حاصل
مشاهده محصولات »