روان کننده ها و فوق روان کننده های بتن چیست؟

افزودنی ‌های روان ‌کننده که  فوق روان کننده بتن نیز میگویند، به منظور افزایش کارایی به آن اضافه می‌ شوند و آن‌ ها را به بتن روان تبدیل می‌ کنند. این افزودنی ‌ها  همان کاهنده‌ های آب با رنج بالا هستند که  به منظور و اهداف دیگری از آن ‌ها استفاده می ‌شود. بتن روان مایع است و با کارایی بالاتری که دارد می ‌توان از آن با عدم لزوم به ویبراسیون یا فشرده سازی و بدون این که ذره ‌ای آب انداختن یا جداشدگی در آن ایجاد شود، استفاده کرد. از استفاده‌ های مختلف بتن روان می ‌توان به مقاطع باریک و لوله ‌های زیر آب اشاره کرد.  استفاده از بتن روان، عملیات بتن ‌ریزی را آسان کرده و هزینه‌های آن را نیز کم میکند.
افزودن روان‌ کننده یا فوق ‌روان ‌کننده به بتنی با اسلامپ 75 میلی‌متر، آن را به بتنی با اسلامپ 230 میلی ‌متری تبدیل می ‌کند. به بتنی «بتن روان» گفته می ‌شود که اسلامپی بزرگ ‌تر از 190 میلی ‌متر داشته باشد و همچنان خاصیت ‌های اصلی خود را حفظ کند.

جهت دانلود کاتالوگ کلیک کنید

ابر روان کننده SP-5000

ابرروان کننده
بر پایه رزين کربوکسیلات

ابر روان کننده SP-5000 بر پایه رزين کربوکسیلات ابر روان کننده SP-5000 یک افزودنی ابر روان کننده و کاهنده شدید آب با خاصیت حفظ اسلامپ بالا و بر پایه پلی کربکسیلات اتر، اصلاح شده با پلیمر و فاقد کلراید میباشد که برای مخلوط های سیمانی با کارایی بالا مناسب می
مشاهده محصولات »
ابرروان کننده

ابرروان کننده
کاهنده قوی آببر پایه رزين کروبوکسیلات

ابر روان کننده - کاهنده قوی آب ابر روان کننده - کاهنده قوی آب  بر پایه رزين کربوکسیلات یک افزودنی ابر روان کننده کاهنده قوی آب و فاقد کلراید که برای مخلوط های سیمانی با کارایی بالا مناسب است. جهت مشاهده دیگر محصولات فوق روان کننده بتن کلیک کنید. کد
مشاهده محصولات »
ابرروان کننده دیرگیر کاهنده آب

ابرروان کننده
دیر گیر کاهنده آب

ابر روان کننده - دیرگیر کاهنده آب ابر روان کننده - دیرگیر کاهنده آب  افزودنی ابر روان کننده دیرگیر و کاهنده شدید آب بر پایه پلی کربکسیلات اتر و فاقد کلراید می باشد. با توجه به خاصیت دیرگیری، این فوق روا نکننده برای شرایط آب و هوایی گرم مناسب بوده
مشاهده محصولات »
ابر روان کننده زودگیر

ابر روان کننده
زودگیربر پایه کروبوکسیلات اتر

ابر روان کننده زودگیر ابر روان کننده زودگیر بر پایه کروبوکسیلات اتر یکی دیگر از ترکیبات ابر روان کننده بتن است که بر مبنای تسريع در گیرش اولیه ، تولید می شود برای بتن ريزی در هوای سرد مناسب می باشد جهت مشاهده محصولات فوق روان کننده بتن کلیک کنید.
مشاهده محصولات »

رزين کربکسیلات
ویژه سنگ مصنوعیبر پایه کروبوکسیلات

رزين کربکسیلات ویژه سنگ مصنوعی بر پایه کروبوکسیلات این ماده، فوق روان کننده و کاهنده قوی آب است که مقاومت فشاری زودرس نیز در بتن ایجاد می کند. و به عنوان یک قوام دهنده کاربرد های مختلف دارد کد کالا : STAR CAST SPF-1 شرح محصولخواص و اثراتموارد کاربردمیزان و
مشاهده محصولات »

فوق روان کننده بتن
کاهنده شدید آببر پایه کروبوکسیلات

فوق روان کننده بتن کاهنده شدید آب بر پایه کربوکسیلات یک افزودنی فوق روان کننده و کاهنده آب باخاصیت افزایش اسلامپ و کارایی بتن می باشد کد کالا : STAR FLUID SR-3800 شرح محصولخواص و اثراتموارد کاربردمیزان و روش مصرفمشخصات فیزيکی و شیمیاییملاحظات و بسته بندیشرح محصول این فوق روان
مشاهده محصولات »

فوق روان کننده بتن
(نوترال)بر پایه کروبوکسیلات اتر

فوق روان کننده بتن نوترال بر پایه کروبوکسیلات اتر فوق روان کننده بتن بر پایه ترکیبات پلی کربوکسیلات و لیگنو سولفونات می باشد و باعث افزایش کارایی و مقاومت بتن می شود کد کالا : STAR MIX PC-3000 شرح محصولخواص و اثراتموارد کاربردمیزان و روش مصرفمشخصات فیزيکی و شیمیاییملاحظات و
مشاهده محصولات »

فوق روان کننده بتن
کاهنده آب

فوق روان کننده بتن کاهنده آب بر پایه کروبوکسیلات اتر فوق روان کننده و کاهند آب با خاصیت حفظ اسلامپ بالا به منظور افزایش کارایی و مقاومت بتن می باشد کد کالا : STAR MIX PC-3500 شرح محصولخواص و اثراتموارد کاربردمیزان و روش مصرفمشخصات فیزيکی و شیمیاییملاحظات و بسته بندیشرح
مشاهده محصولات »

فوق روان کننده بتن
دیرگیرکروبوکسیلات اصلاح شده

فوق روان کننده بتن دیرگیر کروبوکسیلات اصلاح شده این محصول بر پایه پلی کربوکسیلات اتر اصلاح شده با لیگنوسولفونات است و نوعی کاهنده قوی نسبت آب به سیمان،افزایش دهنده کارایی و زمان گیرش سیمان با قابلیت حفظ اسلامپ بتن محسوب می شود کد کالا : STAR PLAST RE-3612 شرح محصولخواص
مشاهده محصولات »

فوق روان کننده بتن
زودگیر

فوق روان کننده بتن زودگیر کروبوکسیلات اصلاح شده فوق روان کننده زودگیربتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتراصلاح شده با مواد زودگیرکننده و بدون کلراید است و مناسب جهت بتن در هوای سرد می باشد کد کالا : STAR PLAST AC-3610 شرح محصولخواص و اثراتموارد کاربردمیزان و روش مصرفمشخصات فیزيکی و
مشاهده محصولات »

فوق روان کننده بتن
کاهنده آب بر پایه نفتالین سولفونات

فوق روان کننده بتن کاهنده آب بر پایه نفتالین سولفونات یک فوق روان کننده نسل دوم برپایه نفتالین سولفنات و فاقد کلراید می باشد و جهت افزایش کارایی بتن کاربرد دارد کد کالا : STAR CRETE N-400 شرح محصولخواص و اثراتموارد کاربردمیزان و روش مصرفمشخصات فیزيکی و شیمیاییملاحظات و بسته
مشاهده محصولات »

فوق روان کننده بتن
قوام دهنده قوی بتن کروبوکسیلات اصلاح شده

فوق روان کننده بتن قوام دهنده قوی بتن کروبوکسیلات اصلاح شده افزودنی فوق روان کننده چند منظوره با خاصیت کاهندگی آب است و از خاصیت مقاومت اولیه زودرس و قوام دهندگی بتن برخوردار است کد کالا : STAR MIX SLX-600 شرح محصولخواص و اثراتموارد کاربردمیزان و روش مصرفمشخصات فیزيکی و
مشاهده محصولات »

فوق روان کننده
کاهنده آب ببرپایه ملامین

فوق روان کننده کاهنده آب برپایه ملامین اصلاح کننده آب مصرفی در بتن است که مقاومت بیشتر بتن را ممکن می سازد. همچنین زمان گیرش را تسريع می بخشد کد کالا : STAR CONPLAST WM-200 شرح محصولخواص و اثراتموارد کاربردمیزان و روش مصرفمشخصات فیزيکی و شیمیاییملاحظات و بسته بندیشرح محصول
مشاهده محصولات »

قوام دهنده بتن
اصلاح کننده ویسکوزيته

قوام دهنده بتن اصلاح کننده ویسکوزيته قوام دهنده بتن به صورت پلیمرهای محلول در آب هستند که ویسکوزيته آب مخلوط و توانایی خمیر سیمان برای حفظ اجزای آن در حالت تعلیق را افزایش می بخشند کد کالا : STAR VISCO PLAST V M-200 شرح محصولخواص و اثراتموارد کاربردمیزان و روش
مشاهده محصولات »

روان کننده بتن
نـوتـرال برپایه لیگنو سولفونات

روان کننده بتن نـوتـرال برپایه لیگنو سولفونات یک روان کننده کاهنده آب است که پایداری بتن را ارتقا می بخشد کد کالا : STAR PLAST LP-100 شرح محصولخواص و اثراتموارد کاربردمیزان و روش مصرفمشخصات فیزيکی و شیمیاییملاحظات و بسته بندیشرح محصول یک روان کننده بتن بر پایه لیگنوسولفونات است که
مشاهده محصولات »

روان کننده بتن
دیرگیر

روان کننده بتن دیرگیر روان کننده بتن با خاصیت دیرگیر کنندگی است که با ایجاد کارایی مناسب و تأخیر در زمان گیرش اولیه، شرایط بسیار مناسبی برای بتن ريزی فراهم می سازد کد کالا : STAR PLAST CN-1R شرح محصولخواص و اثراتموارد کاربردمیزان و روش مصرفمشخصات فیزيکی و شیمیاییملاحظات و
مشاهده محصولات »

در استانداردها و آیین ‌نامه ‌های بتن، از دو نوع روان ‌کننده نام برده شده است:

 • نوع 1: روان کننده
 • نوع آن 2: روان ‌کننده و ایجاد کننده‌ ی تاخیر در گیرش.

روان ‌کننده‌ ها معمولا تاثیر بیشتری در تولید بتن روان نسبت به کاهش دهنده های آب در بتن معمولی یا با رنج معمولی دارند. تاثیر روان ‌کننده‌ ها در افزایش کارایی و اسلامپ حدود 30 تا 60 دقیقه دوام دارد و بعد از آن کارایی و اسلامپ بتن به سرعت کم میشود. بالا بودن دما نیز می‌تواند به سرعت کاهش اسلامپ قوت ببخشد. این افزودنی ‌ها معمولا در محل اجرای پروژه به بتن اضافه می ‌شوند و به شکل ‌های مختلفی موجود هستند.

زمان گیرش بتن ممکن است بر پایه ویژگی‌ های مختلف این افزودنی از جمله ترکیب شیمیایی، مقدار مورد استفاده و واکنش آن با دیگر مواد مورد استفاده در بتن، تاثیر گذار باشد. برخی روان ‌کننده ‌ها میتوانند تا گیرش نهایی بتن را بین یک تا چهار ساعت به تاخیر اندازند.

همانطور که گفتیم که بتن ‌های روان اصولا آب انداختگی ندارند، اما آزمایش‌ ها نشان داده که بتن روان با نسبت آب به سیمان مساوی با یک بتن معمولی، دارای آب انداختگی بیشتری است. اما این مقدار در بتن ‌های با اسلامپ بسیار بالا و یا بتن ‌هایی که مقدار آب زیادی دارند، بسیار کمتر است. همچنین جمع شدگی بر اثر خشک شدن این نوع بتن‌ ها نیز نسبت به انواع مشابه بسیار کمتر می‌ باشد.

میزان تاثیر روان کننده ‌ها یا فوق‌ روان ‌کننده ‌ها بر مقاوم سازی سازه های بتنی، به میزان و عیار سیمان و همچنین اسلامپ اولیه‌ ی بتن مورد نظر بستگی دارد. بتن روان نسبت به بتن معمولی دارای هوازایی بیشتری است. بر همین مبنا تحقیقات نشان داده بتن روان در مناطق مرطوب دارای عملکرد ضعیف ‌تری هستند.

 ویژگی های فوق روان کننده ی بتن 

 • افزایش اسلامپ بتن
 • ‌افزایش کارایی بتن
 • ‌کاهش نسبت آب به سیمان تا 25٪
 • افزایش مقاومت فشاری و نفوذ ناپذیری بتن
 • افزایش انسجام و سهولت عیار
 • تسریع زمان باز نمودن قالب ها
 • ‌افزایش مقاومت فشاری بتن در سنین پایین
 • ‌امکان بارگذاری و بهره برداری سریع سازه
 • سازگاری با انواع سیمان پرتلند
 • جلوگیری از خزش و انقباض بتن

 کاربرد فوق روان کننده بتن 

 • تولید بتن های مسلح و غیر مسلح
 • تولید قطعات بتن پیش ساخته
 • بتن ریزی در مقاطع با تراکم آرماتور بالا
 • بتن ریزی های حجیم
 • قالب های لغزان و پیش تنیده
 • اجرای بتن دال ها، پی ها، ستون ها، دیوارها و پل ها و…