جهت دانلود کاتالوگ کلیک کنید

دیرگیر بتن

دیرگیر بتن  افزودنی دیر کننده بتن با حفظ کارایی بتن کد کالا : STAR TARDST-222 شرح محصولخواص و اثراتموارد کاربردمیزان و روش مصرفمشخصات فیزيکی و
مشاهده محصولات »

زودگیر بتن

زودگیر بتن افزایش مقاومت اولیه بتن، از طريق محصولاتی محقق می شود که به صورت ،« زودگیر » موسوم به افز ودن به بتن ،
مشاهده محصولات »
ضد یخ بتن

ضد یخ بتن
بدون کلراید

ضد یخ بتن - بدون کلراید ضد یخ بتن - بدون کلراید یک نوع افزودنی زودگیر کننده فاقد کلراید و بر پایه ترکیبات نیتراتی است
مشاهده محصولات »
خرید ضد یخ بتن

ضد یخ بتن
ملات

ضد یخ بتن - ملات ضد یخ بتن-ملات این افزودنی، با شتاب بخشیدن به واکنش هیدراسیون برای ساخت و اجرای ملات در سرمای شدید طراحی
مشاهده محصولات »

زودگیر شاتکريت
مایع

زودگیر شاتکريت مایع این محصول مایع بر پایه مواد سیلیکاتی بوده و باعث رسیدن به مقاومت اولیه و ثانویه زودرس در بتن های پاششی (شاتکريت)
مشاهده محصولات »

حباب زا – بتن

حباب زا – بتن این ماده از طريق کاهش پیوستگی لوله های مویین در ساختار بتن و ایجاد گسستگی در آنها، نفوذناپذیری و دوام بتن
مشاهده محصولات »

منبسط کننده
بتن و ملات

منبسط کننده بتن و ملات این ماده افزودنی بتن که در زمان ساخت به بتن یا ملات اضافه می شود، با ایجاد انبساط متناسب، مانع
مشاهده محصولات »

پودر نفوذگر آب بند
کريستال شونده بتن

افزودنی آب بند کريستال شونده بتن کريستالین های رشد یافته در حجم بتن، درمقابل آب و تحت شرایط دشواری مانند فشار منفی و مثبت، موادشیمیایی،
مشاهده محصولات »

واترپروف بتن

واترپروف بتن واترپروف بتن، جهت نفوذناپذیری انواع ملات های بنایی و دوغاب کاری بکار می رود و به صورت پودری و مایع قابل عرضه می
مشاهده محصولات »